Utrustning och instrument för test av elektrisk prestanda

Mikrovågsfri kammare

Microwave Anechoic Chamber-01.jpg


900MHzPIM Tester och1800MHz PIM-testare

900MHz and 1800MHz PIM Tester-01.png

Multiband PIM-testare

Multi Band PIM Tester-01.png

Få det senaste priset? Vi svarar så snart som möjligt (inom 12 timmar)